ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  Hallenbad
  Städt. Hochbauamt Oberhausen    
  Oberhausen
   
  publiziert 1956
  
DBZ 1956 4 4 356-359

  • Grundrisse Erdgeschoss, Obergeschoss M 1:500; Längs- und Querschnitt,
    M 1:1000; Grundriss, Ansichten und Schnitte Schwimmbecken, M 1:250,
    Details Sprungturm, M 1:20
  • Fotos: 2 Innenansichten der Schwimmhalle, Innenansicht Milchbar
  • Projektbeschreibung, technische Daten