ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  Volksschule
  Knickenberg, A.    
  Rüthen
   
  1950
  
Bauten in Westfalen 1945-1957 1958 31-41 / 31

  • Kapitell IV: Schulen
  • Foto: Ausschnitt Außenansicht
  • Fotograf: Albert Renger-Patzsch
  • Erwähnung des Projektes