ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  Technisches Rathaus Köln
  Hrankowica, Katja  
Volf, Miro  
Wagner, Gerd  
Böhm, Gottfried    
  Köln
   
  Entwurf publiziert 1975, Wettbewerb 1. Preis
  
Baumeister 1975 72 645-646

 • Grundrisse Basis-, Eingangs-, Bürogeschoss, Kantine und Saalgeschoss, Schnitt
 • Foto: Modell
 • Artikel: "Technisches Rathaus Köln"
   
  Bauwelt 1975 66 18 532-533

  • Grundrisse, Ansicht, Schitt
  • Foto: Modell
  • Artikel: "für Köln", Verfasser: Gottfried Böhm